dimecres, 29 d’octubre de 2008

Normes treball R+D CSIC

Cada alumne ha rebut per sorteig un tema procedent de la pàgina R+D del CSIC (Consejo superior de Investigaciones Científicas).

L'objectiu del treball és completar el mapa mental que trobaràs a la carpeta de la Intranet amb el nom CSIC.mm a partir de la informació que puguis trobar per diferents mitjans.

Cal que substitueixis tot el contingut entre claudàtors. Pots afegir seccions però no eliminar les existents.

El més important és que utilitzis al màxim el teu propi vocabulari.

Quan estigui acabat cal lliurar la carpeta corresponent a la bústia de la Intranet.

La data límit de lliurament és el diumenge 23/11