dimecres, 26 de novembre de 2008

Molt més que un premi

Avui hem presentat el primer treball individual del segon trimestre.

Es tracta de fer una aproximació a un científic guanyador del Premi Nobel dels darrers anys.

Per tal d'organitzar la feina s'ha fet un sorteig en el qual a cada alumne li ha correspós un any del període 1975-1999.

Caldrà accedir a la pàgina oficial dels Premis Nobel

Allà s'haurà dintroduir l'any que hagi correspost a cada alumne i seleccionar lliurament algun dels guardonats en alguna de les categories científiques, és a dir:

  • Física
  • Química
  • Fisiologia o Medicina
Caldrà realitzar un recull que inclogui obligatòriament:

  • Foto del científic
  • Petita ressenya biogràfica
  • Títol del premi
  • Resum de la seva aportació a la Ciència
  • Algun article, notícia, treball d'altres autors, etc que mostri la influència posterior d'aquest treball
El format de presentació és lliure, per tant cada alumne pot triar entre fer un mapa mental, un mapa conceptual, o un document en altres formats (text, presentació, etc). En qualsevol cas el material elaborat s'haurà de lliurar a través de la bústia de la Intranet.

La data final de lliurament serà el dia 25 de gener de 2009