dimarts, 25 de novembre de 2008

Primer mapa conceptual

Avui hem practicat en grups la realització d'un mapa conceptual utilitzant el programa cmapTools.

El mapa s'havia de fer apartir d'una mostra relativa al'estructura de l'Univers.

Tothom ha de tenir ja instal.lat el programa a casa per poder començar a realitzar les tasques del segon trimestre.