dimecres, 26 de novembre de 2008

Sorteig temes Aprenentatge Basat en Problemes

Avui hem fet el sorteig dels temes que s'hauran de desenvolupar en equip durant el segon trimestre. La llista de temes és:

 1. Néixer amb una missió
 2. Lluitar per ser pares
 3. Allò que ens fa únics
 4. Testimonis del passat
 5. Jugant a ser déus
Cada grup, doncs, s'encarregarà d'un d'aquests temes.

Caldrà realitzar:

 • un mapa conceptual que doni resposta a les qüestions plantejades
 • un blog on s'anirà recollint la activitat del grup
 • una exposició oral
És tasca del secretari/ària crear el blog, convidar a la resta de membres del grup i anar reflectint la marxa del grup.

Els noms dels blogs seran, respectivament:

 1. 1cstneixer
 2. 1cstlluitar
 3. 1cstunics
 4. 1cstpassat
 5. 1cstdeus
La data de lliurament del mapa conceptual serà el dia 8 de febrer de 2009; a partir d'aquí començaran les exposicions orals de 30 minuts de durada en l'ordre numèric de la llista dels temes.