dimecres, 3 de desembre de 2008

Etapes de l'Aprenentatge Basat en Problemes

A partir de la documentació de l'Equip ICE-UAB de Medodologies Docents i Avaluació

Cada grup haurà d'organitzar la seva feina d'acord amb aquestes etapes i caldrà que quedi constància en el blog corresponent dels avenços que es vagin fent, al ritme propi de cada grup.

A l'hora de resoldre un problema plantejat, les etapes que haurà de seguir cada grup són aquestes:

1. Explorar la situació problemàtica

  • Identificar els temes d'estudi clau.
  • Formular una hipòtesi explicativa per a cada tema.

2. Definir el que se sap de cada tema

  • Intentar aplicar el coneixement al problema actual.
  • Identificar el que no se sap
  • Concretar clarament les àrees en les quals falta el coneixement.

3. Prioritzar les necessitats d'aprenentatge d'acord amb els objectius

4. Organitzar el treball entre els membress del grup

5. Cercar la informació de la manera més efectiva

6. Compartir els coneixements entre els membres del grup

7. Aplicar el nou coneixement a la situació o problema

  • En aquesta fase poden generar-se noves necessitats de recerca d'informació
  • El cicle pot repetir-se, de les etapes 1 a 5


8. Extreure del nou coneixement allò que és aplicable a altres situacions

9. Reflexionar sobre el procés d'aprenentatge, personal i del grup

  • Proposar possibles millores.


10. Avaluar el treball individual i les interaccions amb el grup i el professor