dimarts, 24 de febrer de 2009

Organització dels grups pel treball de recerca

Avui s'ha explicat la mecànica que se seguirà per a realitzar el treball de recerca.

Cal que els alumnes s'organitzin en equips (de 2 ó 3 persones preferentment) i que triin una àrea; respecte d'aquesta àrea se'ls plantejarà una situació d'Aprenentage basat en problemes que hauran de resoldre al llarg del tercer trimestre.

Els alumnes han dedicat aquesta hora a organitzar-se i triar les seves àrees d'interés.