dimarts, 17 de març de 2009

Temes de Treball de Recerca

Avui hem distribuit els temes per al Treball de Recerca a partir de les propostes efectuades per cada grup.

Cada grup ha rebut el seu tema i ha començat a planificar com abordar el problema plantejat.

Els temes espoden trobar aquí